top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Acceptatie van de Voorwaarden
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.
 
2. Gebruiksvoorwaarden
2.1. Deze website is bedoeld voor gebruik door personen die wettelijk bevoegd zijn om bindende overeenkomsten aan te gaan.
2.2. Indien registratie vereist is, dient u accurate en actuele informatie te verstrekken. Het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie up-to-date te houden.
 
3. Commerciële Voorwaarden
3.1. De commerciële voorwaarden voor producten en diensten worden duidelijk vermeld op de desbetreffende pagina's. Door aankoop stemt u in met deze voorwaarden.
3.2. Betaling kan worden gedaan via creditcard, debetkaart, PayPal, offline betalingen, of andere methoden zoals aangegeven.
 
4. Wijzigingen in Aanbod
De website-eigenaar behoudt het recht om producten, diensten, prijzen en aanbiedingen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 
5. Garanties en Verantwoordelijkheden
5.1. De website geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.
5.2. De website-eigenaar is niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website.

6. Intellectueel Eigendom
6.1. Alle rechten op intellectueel eigendom, auteursrechten en logo's op deze website behoren toe aan de eigenaar, tenzij anders vermeld.

7. Opschorting of Annulering van Accounts
De website-eigenaar behoudt zich het recht voor om accounts van leden op te schorten of te annuleren bij schending van deze Voorwaarden.
 
8. Vrijwaring
U stemt ermee in de website-eigenaar te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, claims of kosten voortvloeiend uit uw gebruik van de website.

9. Beperking van Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de website-eigenaar is beperkt tot het bedrag dat u betaald heeft voor de betreffende producten of diensten.
 
10. Wijzigingen in de Voorwaarden
De website-eigenaar behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Voorwaarden te controleren op updates.

11. Voorkeur voor Recht en Geschillenbeslechting
Deze Voorwaarden vallen onder de wetten van [jouw jurisdictie]. Geschillen zullen worden beslecht door middel van bemiddeling of, indien nodig, door de bevoegde rechtbanken.
 
12. Contactgegevens
Voor vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden kunt u contact opnemen via mail op info@lionsgaasbeek.be.

Laatste update: 21-11-2023

bottom of page